به منظور جذب مشتریان فعال در صنعت ساختمان و ارائه خدمات بهتر به اعضای سایت از تاریخ 96/05/30 ، تعرفه آگهی های سایت نیازمندی صنعت ساختمان تا اطلاع ثانوی ،  50 درصد کاهش یافت .